Læsetid ca. 5 minutter

Hvad er træthed?

Gigtrelateret træthed er både en kropslig og mental træthed, der ofte opleves som voldsommere end almindelig træthed. Læs mere nedenfor.

Hvad er træthed?

Har du leddegigt? Så ved du måske, hvordan det føles at være rigtig træt. Sådan helt udmattet, ude af stand til at foretage dig noget. Nærmest som om du er ved at få feber.

Sådan føles det, når man lider af gigtrelateret træthed – eller det, som man på engelsk kalder fatigue. Fatigue er bl.a. både en kropslig og mental træthed, der kan forekomme, når man har leddegigt. Denne form for træthed kan du opleve som voldsommere end almindelig træthed. Trætheden udmatter dig og tapper dig for energi og overskud. For nogle fylder den faktisk så meget i hverdagen, at trætheden beskrives som værre end de smerter, som gigten er årsag til.

Content image

Hvor mange har gigtrelateret træthed?

Man ved ikke præcis, hvor udbredt gigtrelateret træthed er hos danskere med leddegigt. Forskning viser, at mellem 40 og 80 % af alle, der har leddegigt, oplever træthed. Et engelsk forskningsprojekt har sågar vist, at 89 % af patienter med leddegigt i større eller mindre grad oplevede træthed udover det normale.

Få gode råd til, hvordan du taler med din sygeplejerske eller læge om din træthed

Hvad skyldes trætheden?

Man ved ikke, hvorfor mange der oplever gigtrelateret træthed. Din gigt kan sagtens være velbehandlet og dermed uden sygdomsaktivitet, samtidig med at du kan være træt. Nogle fagfolk mener, at trætheden skyldes, at gigten angriber hele din krop, ikke kun dine led. Men det er ikke videnskabeligt bevist. Selvom fatigue ikke kan soves væk, så er en god søvn forudsætningen for ikke at være træt.

Læs seneste nyt om søvn og træthed

Hvad betyder trætheden for hverdagen?

Gigtrelateret træthed kan have stor indflydelse på hverdagen. For nogle forekommer trætheden i kortere eller længere perioder, for andre er den der hver dag. For dem, der ofte oplever træthed, kan en konstant udmattelse dominere i hverdagen. Det kan være svært at koncentrere sig, når energien mangler. Kroppen kan være fysisk svækket, og overskuddet på et nulpunkt. Derfor kan gigtrelateret træthed let påvirke både humøret og evnen til at klare almindelige hverdagsopgaver. Et dansk forskningsprojekt har vist, at træthed både kan medføre nedsat livskvalitet og negative konsekvenser for ens sundhed og adfærd. Det kan være én af forklaringerne på, at gigtrelateret træthed for nogle er et større problem end smerterne. ,

Det er derfor vigtigt, at du gør, hvad du kan for at lære din træthed at kende, for at prøve at komme den til livs – eller i hvert fald minimere den.

Du kan heldigvis selv gøre mange ting for at minimere din træthed. Ofte kan der være tale om små ændringer i din hverdag, som har en god effekt. Du kan også tage kontakt til din sygeplejerske eller læge. I kan sammen drøfte, hvad der kan være af muligheder for dig, hvis de initiativer, du tager, ikke giver resultat.

Læs, hvad du selv kan gøre for at minimere trætheden

Hvad kan du gøre for at minimere trætheden?

Effektiv medicinsk behandling, hvor sygdomsaktiviteten er under kontrol, kan minimere trætheden. Men det er ikke alle, der slipper for trætheden, selvom gigten er velbehandlet. Nogle medicinske behandlinger kan minimere trætheden. Derfor kan det nogle gange hjælpe at justere den behandling, du får, eller måske prøve en ny. Du må aldrig justere på din behandling, uden du har aftalt det med din læge.

Udover den medicinske behandling kan du gøre flere ting selv for at minimere trætheden. Overblik og planlægning af opgaver og gøremål, bevægelse i dagligdagen, sund kost, gode drikkevaner og ikke at ryge er nogle af de ting, der kan hjælpe dig i forhold til trætheden. Tal med din sygeplejerske eller læge om, hvad der er det rigtige for dig at gøre – både i forhold til din behandling og din livsstil.

Læs, hvordan du forbereder din samtale med din sygeplejerske eller læge

Hvilke typer af træthed er der?

I det faglige miljø opdeler man ofte sygdomsrelateret træthed (også kaldet fatigue) i 5 kategorier efter det såkaldte MFI-20 spørgeskema (Multidimensional Fatigue Inventory):

  1. Generel træthed
  2. Fysisk træthed
  3. Mental træthed
  4. Reduceret aktivitet
  5. Reduceret motivation

Sygeplejersker og læger bruger MFI-20 spørgeskemaet til at få et helhedsbillede af, hvilken træthed der dominerer hos patienterne. Træthed kan nemlig minimeres på flere måder. Hvilken måde, der er den rette, afhænger blandt andet af, hvilken form for træthed, du har. Har du ingen energi? Er musklerne svækket? Eller har du svært ved at koncentrere dig? Der findes flere forskellige spørgeskemaer til at vurdere træthed. MFI-20 spørgeskemaet er blot et af dem.

Få hjælp til at sætte ord på din træthed

Hvad kendetegner de forskellige typer af træthed?

  • Generel træthed er, når du har en overordnet følelse af at være træt, både fysisk og mentalt. Den generelle træthed kan være en blanding af de 4 andre former for træthed.
  • Fysisk træthed er, når dine muskler og din krop er træt. Føler du dig i god eller dårlig form? Kan du udholde meget eller kun ganske lidt?
  • Mental træthed er, når du har vanskeligt ved at tænke og koncentrere dig. Vandrer dine tanker fx nemt væk fra emnet? Skal du anstrenge dig for at koncentrere dig?
  • Reduceret aktivitet er, når du bevæger dig lidt. Er du meget eller lidt aktiv i løbet af en dag? Føler du dig aktiv eller inaktiv?
  • Reduceret motivation er, når du mangler lyst til at igangsætte en aktivitet. Har du mange planer? Har du lyst til mange ting? Eller føler du dig udmattet over at skulle foretage dig noget?

Jo bedre, du kan beskrive, hvilken form for træthed, du oplever, jo bedre kan du sammen med sygeplejersken og/eller lægen finde frem til, hvad der kunne være det rigtige for dig at gøre.

Læs, hvordan du forbereder dig på sygeplejerske- og lægebesøget

Er træthed og fatigue det samme?

Den træthed, du oplever, kalder sygeplejersker og læger typisk for fatigue eller gigtrelateret træthed. På fransk betyder fatigue ”træthed” eller ”udmattelse”. Behandlerne siger fatigue om træthed for at adskille normal træthed med udtalt træthed forbundet med sygdom.  For den træthed, du føler, er en anden end den, som alle kan føle, når de har sovet for lidt eller er udkørte.

Skriv dagbog og lær din træthed at kende