Læsetid ca. 3 minutter

Forbered din konsultation

Der er meget, du selv kan gøre for at minimere din træthed i hverdagen. Men for nogen kan det også være en stor hjælp at tale med en læge eller sygeplejerske. Find inspiration til at forberede din samtale nedenfor.

Forbered din konsultation

Gigtrelateret træthed kan have omfattende påvirkning af ens liv. Oplever du denne form for gigtrelateret træthed (også kaldet fatigue), bør du gøre, hvad du kan for at komme den til livs, så trætheden ikke tager livsglæden fra dig. Heldigvis kan du gøre flere ting selv for at tage kontrollen over trætheden. Du bør tale med din sygeplejerske eller læge, for at finde ud af, hvad der er det rigtige for dig at gøre.

Spørg om hjælp til din træthed

Træthed er ofte et emne, der ikke har det største fokus for sygeplejerskerne og lægerne. Deres fokus er først og fremmest på gigten. Dine led kan blive nedbrudt af gigten. Sygeplejerskers og lægers højeste prioritet er derfor at forhindre eller i hvert fald bremse denne nedbrydning.                 

Til konsultationen vil sygeplejersken eller lægen ofte undersøge dine led grundigt. På den måde kan de vurdere, om du har god effekt af din behandling, og om gigten er i ro. Nogle gange vil de måske spørge, hvordan du har det i øvrigt. Her kan du bede om vejledning til at håndtere din træthed. Det er en god ide, at du øver dig i at sætte ord på, hvordan du oplever din træthed, inden du spørger din sygeplejerske eller læge til råds.

Content image

Hvordan opleves din træthed?

Det kan være svært at beskrive for andre, hvordan ens træthed er. Andre kan ikke se på dig, at du er træt. Og de kan heller ikke mærke det, du mærker. Du er den eneste, der ved, på hvilken måde trætheden præger din hverdag. Derfor er det op til dig at beskrive så godt som muligt, hvordan du oplever trætheden. Både over for dine pårørende og over for din sygeplejerske og læge.

For træthed kan være mange ting, fx:

  • Har du svært ved at huske?
  • Har du mistet overskuddet til at gøre noget som helst?
  • Er din krop træt og afmattet?

Når du sætter ord på, hvordan trætheden påvirker din hverdag, kan dine pårørende bedre forstå dine valg og fravalg i hverdagen. Og din sygeplejerske eller læge kan bedre vejlede dig i, hvordan du måske kan minimere din gigtrelaterede træthed.

Hvordan sætter du ord på trætheden?

Det er en god ide, at du tænker på, hvordan din træthed er, inden du taler med din sygeplejerske eller læge. Det kan være en god ide, at du i en periode skriver ned, hvornår og hvordan du er træt. Ikke mindst i hvilke sammenhænge du har følt dig træt. Træthed kan nemlig minimeres på flere måder. Hvilken måde, der er den rette, afhænger bl.a. af, hvilken type af træthed, du har.

Læger og sygeplejersker anvender ofte et spørgeskema, når de skal vurdere din gigtrelaterede træthed. Der findes flere forskellige spørgeskemaer. Et af dem hedder MFI (Multidimensional Fatigue Inventory) og opdeler træthed i 5 forskellige typer. Det kan være en hjælp for dig at kende disse forskellige typer, for at kunne beskrive, hvilken form for træthed, du har. Du kan godt have flere eller måske alle typer af træthed. Men prøv at tænk på, om der måske er en type af træthed, der er særligt dominerende for dig.

  • Generel træthed er, når du har en overordnet følelse af at være træt, både fysisk og mentalt. Den generelle træthed kan være en blanding af de 4 andre former for træthed.
  • Fysisk træthed er, når du er træt i kroppen. Dine muskler føles svage, og du har ikke kræfter til at løfte noget. Føler du dig i god eller dårlig form? Kan du udholde meget eller kun lave ganske lidt, inden du må sætte dig ned?
  • Mental træthed handler om dit humør og din evne til at koncentrere dig. Er du oftest glad eller trist? Svinger humøret meget i løbet af en dag? Kan du læse en bog og bevare koncentrationen? Er det svært eller let for dig at være sammen med andre og holde en samtale kørende?
  • Reduceret aktivitet er et spørgsmål om, hvor meget eller lidt du bevæger dig. Laver du meget i løbet af en dag? Eller har du svært ved at finde overskuddet til at gå en tur eller på anden måde bevæge dig? Kort sagt, føler du dig aktiv eller inaktiv?
  • Reduceret motivation er, når du mangler overskud og lyst til at igangsætte en aktivitet. Har du mange planer? Har du lyst til mange ting? Eller føler du dig udmattet over at skulle gøre ting? Eller har du ikke lyst til at foretage dig noget?

Hvordan er din træthed?

Få hjælp til at lære din træthed at kende

Hvad kan du forvente af samtalen med sygeplejersken eller lægen?

Du kan spørge din sygeplejerske eller læge om, hvad du selv kan gøre for at minimere din træthed. Sygeplejersken eller lægen vil formodentlig stille dig en række spørgsmål eller bede dig udfylde et spørgeskema. På den måde kan sygeplejersken eller lægen vurdere, hvilke tiltag der bedst kan minimere din træthed. 

Se, hvad du selv kan gøre for at få mere energi